Pazarlama Evrimi İnsan için Teknoloji

Pazarlama, gelişimi Pazarlama1.0(ürün merkezli), Pazarlama2.0(tüketici merkezli), Pazarlama3.0(insan merkezli) ve Pazarlama4.0(dijital pazarlama) aşamalarından sonra yeni bir çağın eşiğinde Pazarlama5.0. Yani “Nesnelerin İnterneti Pazarlaması”. Nesnelerin interneti (IoT), nesnelerin birbirlerine ve internet bazlı teknolojilerle dijital ortamlara bağlanabildiği ağ platformunu ifade eder. Geleceğimizin teknolojisi olan IoT’un kullandığı RFID, NFC, sensör ve bioçip gibi araçlarla tüm nesneleri akıllandırıp, yapay zeka ile birbirlerine ve insana bağlaması öngörülmektedir. Böylece akıllı evler, yollar, tarlalar, kentler ve akıllı üretim ve pazarlama süreçleri geleceği çevreleyecektir. IoT’nin bir tezahürü olan 3 boyutlu yazıcı ve akıllı robot gibi unsurlar üretim süreçlerinin demokratikleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, nesnelerin internetinin pazarlama faaliyetleri açısından ne tür değişikliklere neden olacağını ortaya koymaktır. Bu bağlamda daha önce pazarlama faaliyetleri açısından yapılmış olan IoT odaklı çalışmaların analizleri yapılarak bu değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Pazarlama5.0, üretimin demokratikleşmesiyle beraber müşterinin pazarlama sürecine dahil olmasını sağlayacaktır. Yine, internetin olağanüstü hızı, büyük verinin şirketlerce verimli kullanımı ve birbirine bağlanan nesneler ve platform ile pazarlamanın tüketiciler için olabildiğince kişiselleştirilmesi ve gerçek- zamanlı yapılmasını sağlayacaktır. Bununla beraber, bilgi ve enerjiye ulaşmanın maliyeti bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte oldukça ucuzlamıştır. Bu ise marjinal pazarlama maliyetlerinin sıfıra yaklaşması anlamına gelmektedir. Ayrıca, Pazarlama5.0, akıllı nesnelerden gelen anlık ve detaylı verilerle daha etkin pazarlama araştırması yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Yine pazarlama iletişimi unsurlarının birbirleriyle de sosyal medya gibi dijital pazarlama mecralarıyla entegre olmasını, böylelikle müşteriye değer katan sunumların yapılmasını sağlamaktadır. Bu arada, yeşil elektrik ve kaynakların ortak kullanımının artması ile IoT’nin daha sürdürülebilir pazarlama çabalarını kolaylaştıracağı da söylenebilir. Son olarak, IoT ile birlikte pazarlama karması unsurları firmalarca daha akıllıca yönetilebilecek yani insan merkezli, müşteriye değer katan bir biçimde ve yalnız ona özel olarak düzenlenebilecektir.

Pazarlamanın ürün odaklı yaklaşımdan insan odaklı yaklaşıma evrimleşmesi yaklaşık 70 yıl sürdü. Bu zaman zarfında pazarlama kavramları bir testten geçti. Geleneksel segmentasyon hedefleme- konumlandırma ve ürün-fiyat-dağıtım tutundurma modeli dünya çapında pazarlamanın evrensel unsurları halini aldılar. Pazarlama 1.0’da müşterilere entelektüel, pazarlama 2.0’da duygusal, pazarlama 3.0’da ruhsal ve pazarlama 4.0’da dijital açıdan hizmet yapı taşları üzerinden yaklaşılmıştı. Şu an dünyada ilk kez beş kuşak bir arada yaşıyor ve farklı yaklaşımlara, davranışlara ve tercihlere sahipler ve toplumsal bu etkilerin iş modeline dahil edilmeleri mecburi hale gelmiştir. Pazarlama 5.0 müşteri yolculuğu süresince değer yaratmak, pekiştirmek amacı taşır ve bu yönde insan pazarlama yeteneklerini, becerilerini taklit etmeye yarayan bir teknolojidir. Pazarlama 5.0 için, Pazarlama 3.0 ve Pazarlama 4.0 anlayışlarını destekleyen ve insan için teknoloji ile pekiştiren bir olgudur. Yapay zekâ teknolojileri insanların bilişsel davranışlarını taklit etmeye, veri yoluyla öğrenmeye ve pazarlamaya faydalı olacak fikirleri ortaya çıkarmaya çalışır. Yapay zekâ, pazarlama 5.0 ile bir araya geldiğinde doğru müşteriye doğru teklifi sunma amacıyla da kullanılabilir. Büyük verilerin işlenmesi ve analizi sayesinde müşteriler açısından kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunulabilmesini sağlayan bu sürece tek kişilik segment de denebilir.

 

5/5 - (1 Değerlendirme)

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir